Södra Råda gamla kyrka
ca 1310 - 12:e november 2001

Den gamla kyrkan i Södra Råda som nu brunnit ned, i vad som verkar vara en anlagd brand, var en av få bevarade medeltida träkyrkor i Sverige. Den uppfördes omkring 1310 och hade endast genomgått smärre förändringar. Liksom ofta är fallet med medeltida kyrkor hade fönster förstorats, och dörröppningar flyttats. Triumfbågsöppningen hade också vidgats. På 1600-talet byggdes ett vapenhus i väster. De helt bevarade treklöverformade trävalven i långhuset och koret var unika i Sverige. De medeltida målningarna som täckte väggar och valv hade bevarats. Dessutom berättade inskriptioner när målningarna hade utförts. Stilmässigt visade kormålningarna, från 1323, påverkan från franskt höggotiskt måleri, särskilt franskt bokmåleri. Scenen ovan visar Sankt Hippolytus martyrdöd. Långhusmålningarna, som enligt en inskrift utfördes av "Amund" år 1494, omfattade omkring 130 olika scener. Målarens signatur hade endast bevarats här, men ett flertal utsmyckningar i Västergötland, Östergötland och Småland kan tillskrivas honom eller hans krets.
Bland de i kyrkan förlorade medeltida inventarierna finns en dopfunt från 1200-talet, en madonnaskulptur från slutet av 1200-talet, ett triumfkrucifix från mitten eller slutet av 1300-talet, och figurskulpturer från hög- och senmedeltida altarskåp.

 

Foto 1999 Patrik Djurfeldt


Huvudsidan

Denna sida uppdaterades senast 2006-06-18